Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Ook interessant > Onderzoek: zelfwaardering bij ouderen

Onderzoek: zelfwaardering bij ouderen

In dit Noorse onderzoek werd de relatie onderzocht tussen zelfwaardering en de sociaal-economische status, gezondheid, sociale relaties en persoonlijkheidskenmerken.

 

Opzet

Data van 5555 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar werden op twee tijdstippen, met een tussentijd van vijf jaar, verzameld.

 

 

Resultaten

De zelfwaardering bereikt gemiddeld een piek rond de 50e verjaardag, waarna een langzame daling volgt tot 70 jaar, en daarna gaat het snel bergafwaarts. Mannen scoren op alle leeftijden hoger dan vrouwen.
Een lager inkomen, werkeloosheid, invaliditeit en single zijn zijn voorspellers van lage zelfwaardering.
Emotionele stabiliteit en het hebben van een levenspartner zijn factoren die beschermen tegen een al te sterke daling van de zelfwaardering op latere leeftijd.

 

Advies

De auteurs adviseren om kwetsbare groepen te leren hun eigenwaarde niet af te meten aan harde gegevens als een zwakke gezondheid en een lage sociaal-economische status.
 
Von Soest, T., Wagner, J., Hansen, T. & Gerstorf, D. (2018)
Self-esteem across the second half of life: the role of socioeconomic status, physical health, social relationships and personality factors.
Journal of Personality and Social Psychology, 114 (6), 945-958.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.