Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Ook interessant > Onderzoek: zelfkritiek bij eetstoornispatiënten

Onderzoek: veel zelfkritiek bij eetstoornispatiënten

Veel eetstoornispatiënten zijn zelfkritisch en perfectionistisch. Zelfkritiek is een sterke voorspeller voor het ontwikkelen van een eetstoornis.
 

Opzet

130 Eetstoornispatiënten en 59 controle proefpersonen vulden verschillende vragenlijsten in.

 

Resultaten

In de eetstoornisgroep komt significant meer zelfkritiek voor dan in de controlegroep. Hoe lager de BMI, hoe meer last van innerlijke kritische stemmen, gemeten in frequentie en duur. Ook werden de stemmen als kwaadaardiger, dominanter en machtiger ervaren.
 

Advies

De auteurs adviseren om in de behandeling van eetstoornissen aandacht te besteden aan het verminderen van zelfkritiek en innerlijke kritische stemmen.
 
Noordenbos, G. en van Geest, Z. (2018)
Zelfkritiek en het horen van innerlijke kritische stemmen. Bij eetstoornispatiënten en een gezonde controlegroep.
Tijdschrift voor Psychotherapie, 44 (2), 99-110.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.