Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Anders kijken > Positieve eigenschappen verzamelen > Mijn cliënt heeft er moeite mee positieve eigenschappen te bedenken

Mijn cliënt heeft er moeite mee positieve eigenschappen te bedenken

De cliënt vindt: ‘Ik ben een paar keer in mijn leven moedig geweest, maar ik ben niet altijd moedig, dus dat telt niet.’ Hij ziet vooral de uitzonderingen. ‘Moedig’ klinkt hem als te groot en te absoluut in de oren. Weg ermee!

 

Positieve eigenschappen in het witboek

Een positieve betekenis geven aan dagelijkse acties en ervaringen is ongewoon voor cliënt.  Dus moet hij ermee oefenen. Twee eigenschappen per notitie, bij grote, kleine, alledaagse en bijzondere gebeurtenissen. Dezelfde eigenschap zal vaker opkomen en hij zal er meer van overtuigd raken.

 

Woordspinnen voor eigenschappen

Laat de cliënt woordspinnen maken. Tien positieve eigenschappen bij een feitje. Ook in kleine acties of gebaren weerspiegelt zich wie hij is. Het begrip eigenschap mag hij ruim interpreteren: hoe je bent, waarvan je houdt, wat je kenmerkt, hoe je leeft, waarvan je kunt genieten.

 

Bewijzen zoeken voor positieve eigenschappen

Laat de cliënt een eigenschap kiezen waarin hij, ondanks twijfels, wel een beetje gelooft. Vraag hem een week lang bewijs te verzamelen voor deze eigenschap door in zijn witboek daden, gebeurtenissen en ervaringen te beschrijven waarin de eigenschap tot uiting komt.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.