Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Anders kijken > Positieve eigenschappen verzamelen

Positieve eigenschappen verzamelen

In de interventie Negatief zelfbeeld leert de cliënt eigen positieve eigenschappen te ontdekken en tot zich door te laten dringen. 
 

Feiten en feitjes van een betekenis voorzien

Als de cliënt goed in staat is om dagelijks feiten en feitjes in zijn witboek te noteren, leer je hem er positieve eigenschappen aan te verbinden. Elke dag vraagt hij zich bij een of twee witboekgebeurtenissen af: Wat zegt dat over mij? Welke eigenschap spreekt eruit? Oefen ook samen in de sessie. Maak een eigenschappenspin.
 

De positieve lijst

Als de cliënt goed in staat is positieve eigenschappen bij concrete witboeknotitities te bedenken, vraag je hem de eigenschappen uit het witboek over te nemen op een aparte lijst, die hij in de weken daarna steeds aanvult en doorleest. Kijk niet gek op als hij eigenschappen die hij in de vorige stap bedacht heeft, niet wil opschrijven op de positieve lijst. Zo, zonder witboekgebeurtenis erbij, komt het hem 'te groot' voor.
 

De eenminuutoefening

Als de cliënt een tiental eigenschappen op zijn positieve lijst heeft staan kan hij starten met de eenminuutoefening. Eenmaal per dag schrijft hij in één minuut zoveel mogelijk positieve eigenschappen op. Dagelijks herhalen.
 

Het positieve verhaal

Aan het einde van de behandeling schrijft de cliënt een afsluitend verhaal waarin hij zichzelf beschrijft aan de hand van positieve eigenschappen, en voorbeelden geeft van situaties waarin die eigenschappen tot uiting kwamen. Hij draagt dit verhaal voor aan therapeut, vrienden of familie.

 

 

De eigenschappenspin

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.