Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Taxatie > Behandelplan bij de combi depressie en negatief zelfbeeld

Behandelplan bij depressie en negatief zelfbeeld

Depressie en een negatief zelfbeeld liggen dicht bij elkaar. Het negatieve zelfbeeld kan oorzaak, gevolg of symptoom zijn van een depressie. Mensen met een depressie én een negatief zelfbeeld profiteren minder van een depressiebehandeling als niet ook het zelfbeeld aangepakt wordt.

 

Negatief over jezelf denken als symptoom van depressie

Vraag uit of de cliënt voor de depressie begon al een negatief zelfbeeld had.
Is dat niet het geval, behandel de depressie dan volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Je kunt verwachten dat het negatieve denken over zichzelf met het opklaren van de depressie zal verminderen of verdwijnen.
 

Negatief zelfbeeld als kwetsbaarheidsfactor

Was er voor de depressie begon al sprake van een negatief zelfbeeld, let dan op het niveau van activiteit. Is de cliënt niet meer actief, doet hij niet meer mee in het gezin, werkt hij niet meer, begin dan met de eerste stap van het depressieprotocol: activeren. Help de cliënt dingen te doen waar hij nog wat aardigheid in heeft, om daarna weer een aantal (deel)taken op zich te nemen. Het witboek kan goede diensten bewijzen als ondersteuning en zelfbekrachtiging. Het couperen van censuur, alom aanwezig, maakt de interventie krachtiger.
 
Was er altijd al sprake van een negatief zelfbeeld, maar is de cliënt nog (of weer) actief, begin dan met uitleg over het zelfbeeld en wat dat doet met je blik op de wereld, om daarna een aantal sessies uitsluitend aan het zelfbeeld te werken. Dat vraagt de volle aandacht. Daarna kunnen de sessies aan de twee onderwerpen besteed worden: het negatieve zelfbeeld en de depressie.  
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.