Negatief zelfbeeld - Manja Neef

Gevolgen van een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld heeft een nadelige invloed op allerlei gebieden van het leven en brengt veel beperkingen met zich mee. Het kan leiden tot een scala aan klachten, zoals angst en depressie. De problematiek is taai en gaat zelden vanzelf over.

 

Een negatief zelfbeeld en probleemoplossend vermogen

Een negatief zelfbeeld heeft niet alleen tot gevolg dat men gebeurtenissen op een negatieve manier interpreteert en inactiever wordt, maar ook dat men de motivatie of het vermogen verliest om adaptief probleemoplossend gedrag te vertonen.

 

Een negatief zelfbeeld remt de voortgang in de behandeling

Er zijn aanwijzingen gevonden dat een negatief zelfbeeld een sterke voorspeller is voor het resultaat van een klachtgerichte behandeling. De prognose voor een behandeling van een depressie bij personen met een negatief zelfbeeld bijvoorbeeld is ongunstig. Doe je iets aan het verstevigen van het zelfbeeld, dan zijn de resultaten van de behandeling gunstiger.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.