Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Doelgroepen > Negatief zelfbeeld en sociale angst

Negatief zelfbeeld en sociale angst

 

Een negatief zelfbeeld en sociale angstklachten gaan vaak samen. Bij sommige cliënten hapert de generalisatie.  Ook al zijn ze zich door de behandeling veel beter over zichzelf gaan voelen, zodra zij onder de mensen zijn komt het negatieve zelfbeeld weer opzetten en een gevoel van falen overheerst.

 

Jezelf beoordelen

Dat heeft er mee te maken dat we in sociale situaties veel sneller dan in de privé situatie geneigd zijn om ‘door de ogen van de ander naar jezelf te kijken’. Bij cliënten met een negatief zelfbeeld speelt dat zeker een rol. Ook voegen zij er, meer of minder bewust, een beoordeling aan toe. In beoordelingssituaties ziet het negatieve zelfbeeld zijn kans schoon en bestookt de cliënt met hoge eisen en negatieve beoordelingen. Heel vervelend en om moedeloos van te worden.

 

Witboek, witboek, witboek

Herhaling is heel belangrijk. Het negatieve zelfbeeld is in de loop van vele jaren gevoed met negatieve informatie. Om van het nieuwe positieve zelfbeeld een serieuze concurrent  te maken moet ook veel positieve informatie verzameld worden.
 

Speciale aandacht voor sociale contacten

Laat je cliënt in het witboek speciale aandacht geven aan zijn ervaringen in het contact met andere mensen.  Vraag hem te letten op heel kleine dingen waar hij tevreden over was of waar hij trots op was, speciaal in sociale situaties. Dat betekent dus dat hij zijn eisen laag moet stellen en zichzelf met een milde blik moet bekijken. Ook zou het goed zijn om de negatieve dingen, die zeker boven zullen komen, te negeren. Vraag hem alleen te kijken naar wat goed gaat in het contact met andere mensen of naar het plezier wat hij erin heeft (al was het maar heel even), dat hij uitgevoerd heeft wat hij zich had voorgenomen (al liep het een beetje stroef) of dat hij bereikt heeft wat hij wilde (al was het maar iets kleins).

 

Complimenten voor het tegengaan van de vermijding

Zeg hem zichzelf te prijzen voor het feit dat hij de contacten toch maar mooi aangaat.
In gedachten kan hij achter iedere notitie in het witboek zeggen: ‘… Ondanks het feit dat ik het moeilijk vind’ of ‘… ondanks het feit dat ik er tegenop zag’. Daarmee verlaagt  hij de eisen aan zichzelf.
 

Taakconcentratie

Tenslotte zou je kunnen denken aan taakconcentratieoefeningen, waarbij de cliënt leert om zich op de taak te richten in plaats van op zichzelf. Naar binnen gericht zijn in sociale situaties gaat automatisch over in de beoordeling van hoe je het doet, en dat pakt meestal veel negatiever uit dan hoe je het in werkelijkheid doet, vooral als de cliënt een negatief zelfbeeld heeft. Door je op de taak te concentreren raakt het beoordelen op de achtergrond.
 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.