Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Therapeutische houding > Niet ingaan op problemen

Ik vind het moeilijk om niet in te gaan op de problemen waarmee de cliënt komt

We zijn hulpverleners, dus hebben de neiging om op negatieve gebeurtenissen en ervaringen in te gaan. Onderdruk die neiging.

 

De rationale herhalen

Als je veel tijd besteedt aan positieve zaken, en je cliënt helpt om die ook te gaan zien, draag je de boodschap uit dat hij het daarvan moet hebben. Je kunt de metafoor van de archiefkast aanhalen. ‘Als we op die negatieve ervaringen ingaan, zijn we weer bezig de negatieve doos te vullen.’
 

Een kans om het witboek aan te vullen

Vraag uit wat positief was aan het probleem, aan de manier waarop cliënt het aangepakt heeft. Kon hij bij zijn standpunt blijven? Kon hij uitleggen waarom deze verandering voor hem belangrijk is? Als hij heeft zitten piekeren: Hoe heeft hij het kunnen stoppen? Maakte hij zichzelf achteraf minder verwijten?

 

Instructie witboek aanpassen

Herhaal de opdracht om het witboek bij te houden en voeg er aan toe: 'en als je nou weer eens piekert, en er een punt achter kunt zetten, of er minder gespannen onder bent, of ..., schrijf het dan in je witboek!'
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.