Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Anders kijken > 8 tips om meer in het witboek te schrijven

8 tips om meer in het witboek te schrijven

 

Verlaag de eisen

Leer de cliënt niet alleen op grote prestaties te letten, maar ook op kleine feitjes en gebeurtenissen. En niet alleen het resultaat telt, ook de inzet.
 

Deel grote feiten op in meerdere kleine

Sta er samen met de cliënt bij stil wat hij allemaal heeft gedaan om tot dat grote feit te komen. Loop alles nog eens na en laat hem alle ingrediënten apart opschrijven.

Houd rekening met de omstandigheden

Cliënts stemming, conditie en energie kun­nen van dag tot dag verschillen. Hij mag zijn eisen daaraan aanpassen. Als je een griep onder de leden hebt of je somber voelt, kun je niet verwachten dat er net zo veel uit je handen komt als anders. 


Herhaling is belangrijk

Adviseer je cliënt de dingen die hij vroeger moeilijk vond niet al te snel als ‘gewoon’ of ‘normaal’ te zien. Ze zijn bijzon­der en de kunst is dat te blijven opmerken. Wat vandaag goed is, is dat morgen ook weer.


Maak het persoonlijk

Mensen met een negatief zelfbeeld vinden het moeilijk om een eigen aandeel te ontdekken in plezierige gebeurtenissen. Ze laten de eer aan een ander of aan de omstandigheden. Stimuleer de cliënt om naar zijn eigen aandeel te zoeken. 


Houd censuur buiten de deur

Als de cliënt iets positiefs heeft ontdekt, voegt hij er vaak iets negatiefs aan toe. Hij bagatelliseert het positieve of voert 'verzachtende' omstandigheden aan. Het positieve verdwijnt daarmee uit het zicht. Neem er geen genoegen mee.


Kijk ook eens een andere kant op

Als de feiten in het wit­boek steeds op één levensgebied liggen, bijvoorbeeld alleen maar prestaties, vraag de cliënt dan zijn blik ook te richten op andere gebieden. Hoe zit het met genieten, hobby's, de relatie met partner en kinderen, humor, sport, het uiterlijk?  


Let op de dingen die cliënt moeilijk vindt

Laat de cliënt in het witboek speciale aandacht schenken aan moeilijkheden die hij in het dage­lijks leven ondervindt. Laat hem in het witboek noteren hoe hij met die moeilijkheden is omgegaan of hoe hij ze heeft opgelost.

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.