Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Anders kijken > Cliënt weet weinig op te schrijven in het witboek

Wat kun je doen als je cliënt weinig in het witboek weet op te schrijven?

Weinig weten op te schrijven in het witboek is eerder regel dan uitzondering. Het is ongewoon en misschien zelfs beangstigend om op positieve zaken te letten. Bovendien worden positieve ervaringen snel weer vergeten.
 

Hoe langer je erover praat hoe groter het wordt

Ik praat het liefst de hele therapiesessie over positieve ervaringen van de cliënt. Als hij 3 notities heeft gemaakt, neem ik tien à vijftien minuten per notitie. Je impliciete boodschap is: ‘Dit is belangrijk.’ 

 

Er is altijd iets positiefs te ontdekken

Als de cliënt niets heeft opgeschreven, neem dan de afgelopen dag met hem door en ga bij alles wat cliënt heeft meegemaakt na of er iets positiefs aan te ontdekken is. Wees niet te snel tevreden met een ‘nee’. Als de cliënt wel iets heeft opgeschreven, praat er dan uitgebreid over door. Vraag naar details en je zult zien dat er meer positiefs uit komt rollen.
8 tips om meer in het witboek te krijgen 
Verlaag de eisen Leer de cliënt niet alleen op grote prestaties te letten, maar ook op kleine feitjes en gebeurtenissen. En niet alleen het resultaat telt, ook de inzet.
 
Deel grote feiten op in meerdere kleine  Sta er samen met de cliënt bij stil wat hij allemaal heeft gedaan om tot dat grote feit te komen. Loop alles nog eens na en laat hem alle ingrediënten apart opschrijven.

Houd rekening met de omstandigheden Cliënts stemming, conditie en energie kun­nen van dag tot dag verschillen. Hij mag zijn eisen daaraan aanpassen. Als je een griep onder de leden hebt of je somber voelt, kun je niet verwachten dat er net zo veel uit je handen komt als anders. 

Herhaling is belangrijk
  Adviseer je cliënt de dingen die hij vroeger moeilijk vond niet al te snel als ‘gewoon’ of ‘normaal’ te zien. Ze zijn bijzon­der en de kunst is dat te blijven opmerken. Wat vandaag goed is, is dat morgen ook weer.

Maak het persoonlijk
 Mensen met een negatief zelfbeeld vinden het moeilijk om een eigen aandeel te ontdekken in plezierige gebeurtenissen. Ze laten de eer aan een ander of aan de omstandigheden. Stimuleer de cliënt om naar zijn eigen aandeel te zoeken. 

Houd censuur buiten de deur
  Als de cliënt iets positiefs heeft ontdekt, voegt hij er vaak iets negatiefs aan toe. Hij bagatelliseert het positieve of voert 'verzachtende' omstandigheden aan. Het positieve verdwijnt daarmee uit het zicht. Neem er geen genoegen mee.

Kijk ook eens een andere kant op
 Als de feiten in het wit­boek steeds op één levensgebied liggen, bijvoorbeeld alleen maar prestaties, vraag de cliënt dan zijn blik ook te richten op andere gebieden. Hoe zit het met genieten, hobby's, de relatie met partner en kinderen, humor, sport, het uiterlijk?  

Let op de dingen die cliënt moeilijk vindt
 Laat de cliënt in het witboek speciale aandacht schenken aan moeilijkheden die hij in het dage­lijks leven ondervindt. Laat hem in het witboek noteren hoe hij met die moeilijkheden is omgegaan of hoe hij ze heeft opgelost.

 

 Zie M. de Neef (2010) Negatief zelfbeeld. Amsterdam: Boom. Pagina 64-66. 

 

 

Filmpje met deze 8 tips, gemaakt door Annemarijke.

 

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.