Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > Anders doen > Waarom is het onderwerp 'anders doen' toegevoegd?

Waarom is het onderwerp ‘anders doen’ toegevoegd? Is een positieve bias aanleren niet genoeg?

 

 

Spontante gedragsverandering

In de eerste helft van de behandeling verandert de negatieve bias. De stemming verbetert en het zelfbeeld wordt steviger. Je ziet dan dat de cliënt ook iets meer durf krijgt en dat gedragsverandering spontaan op gang komt. Toch blijven veel cliënten vastzitten in het oude gewoontegedrag. Omdat dat nu eenmaal sterk geconditioneerd is.

 

Het schema verstevigen

Het experimenteren met nieuw gedrag  in de tweede helft van de behandeling ondersteunt de cognitieve veranderingen in de eerste helft van de behandeling. Door gedrag te vertonen dat in overeenstemming is met het positieve zelfschema, verstevigt je cliënt dat schema extra.

 

Uitbreiding gedragsrepertoire

Alleen door met nieuw gedrag te experimenteren komt de cliënt erachter dat de rampen die hij meende te voorkomen door zijn oude veiligheids- en vermijdingsgedrag, niet optreden. Die ervaring geeft hem de mogelijkheid zijn gedragsrepertoire uit te breiden, waardoor hij beter toegerust zal zijn om de problemen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt het hoofd te bieden.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.