Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Ook interessant > Onderzoek: kritiek komt wel aan, complimenten niet bij negatief zelfbeeld

Onderzoek: Bij mensen met een negatief zelfbeeld komen complimenten niet aan, maar kritiek des te beter

Opzet

46 vrouwelijke proefpersonen werden geconfronteerd met feedback van een persoon door wie ze net waren geïnterviewd. De feedback bestond uit 15 positieve, 15 neutrale en 15 negatieve woorden (eigenschappen) en was voor iedereen gelijk. Tijdens het luisteren naar de feedback ondergingen de proefpersonen een MRI-scan. Na ieder woord scoorden zij hun stemming. Na afloop werd besproken of de feedback als kloppend of niet kloppend werd ervaren.

Onderzocht werd wat feedback doet met de stemming en welke hersengebieden geactiveerd worden door feedback.

 

Resultaten

Negatieve feedback leidde zoals verwacht tot een stemmingsdaling.

Dit gold voor personen met een positief zelfbeeld, maar veel sterker voor personen met een negatief zelfbeeld (RSES-score lager dan 18). De eersten legden negatieve feedback die zij als niet kloppend ervaren gemakkelijk naast zich neer, terwijl de laatsten zich alle feedback, ook die als niet kloppend werd ervaren, sterk aantrokken.

Een hoge zelfwaardering werkt kennelijk als buffer tegen afwijzing.

 

Positieve feedback leidde zoals verwacht tot een stemmingsverbetering.

Maar bij personen met een negatief zelfbeeld was de herinnering aan positieve feedback slechter dan bij personen met een positief zelfbeeld en dit gold zowel voor kloppende als voor niet kloppende informatie. Positieve feedback dringt kennelijk maar slecht door en integratie van de feedback in het bestaande zelfbeeld zal dan ook nauwelijks plaatsvinden.

 

Mijn advies op grond van dit onderzoek

  1. Leer cliënten met een negatief zelfbeeld kritiek te filteren.
  2. Leer cliënten met een negatief zelfbeeld complimenten door te laten dringen.

 

Het artikel lezen?

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.