Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Ook interessant > Onderzoek: cgt vergeleken met emdr

Onderzoek: cgt vs emdr voor negatief zelfbeeld

Brecht Griffioen en Anneleen van der Vegt onderzochten de effectiviteit van de Negatief zelfbeeld interventie in vergelijking met emdr. In beide condities verbeterde het zelfbeeld van de deelnemende cliënten in tien sessies.

 

Opzet

In een randomized controlled trial worden 20 patiënten met psychiatrische problematiek en een negatief zelfbeeld geïncludeerd. Elf daarvan krijgen een individuele emdr behandeling gericht op het negatieve zelfbeeld. Negen patiënten krijgen een cgt- groepsbehandeling volgens de stappen beschreven in het boek Negatief zelfbeeld.
 

Resultaten

Beide behandelingen laten een statistisch significante verbetering zien in het zelfbeeld. In de Negatief zelfbeeld conditie blijkt de gemiddelde RSES score boven de cut-off van 16, die duidt op een gezond zelfbeeld, te liggen, terwijl de cliënten in de emdr conditie net onder de cut-off score blijven.

 

Effect op andere klachten

In beide condities wordt een vermindering van psychische klachten gevonden. Alleen in de Negatief zelfbeeld conditie wordt bij de cliënten een toename van sociale interacties gevonden, terwijl zij ook zeggen meer te genieten van sociaal contact. Alle effecten blijven in de follow-up periode bewaard. 
 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.