Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Vraag en antwoord > En wat verder ter tafel komt ... > Workshop 12 en 13 oktober

Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, samengaan met een negatief zelfbeeld en dat het negatieve zelfbeeld de behandeling van die stoornissen nogal eens ondermijnt. Bij de behandeling van deze stoornissen is het verstevigen van het zelfbeeld een nuttige en soms noodzakelijke aanvulling.

 
Voor meer informatie over de inhoud van cursus, aanmelding en accreditaties verwijzen wij je graag door naar de website van RINO Amsterdam
Toelichting 

Veel cliënten, zowel in de eerste als in de tweede lijn kampen met problemen van een negatief zelfbeeld. Zij voelen zich de mindere, vinden zichzelf dom of onbenullig of hebben het gevoel er niet bij te horen. Niet dat ze daar vierentwintig uur per dag mee bezig zijn, maar het achterliggende zelfschema steekt bij allerlei gewone dagelijkse gebeurtenissen opeens de kop op. Dat leidt tot negatieve emoties zoals verdriet en angst. Mensen met een negatief zelfbeeld ontwikkelen strategieën om niet met dat nare negatieve gevoel over zichzelf geconfronteerd te worden. Ze blijven op de achtergrond, nemen weinig initiatieven op het gebied van relaties, studie en werk. Het omgekeerde komt ook voor: hard werken en perfectionisme als overlevingsstrategie.

Doelgroep 

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en vaktherapeuten.

Doelstellingen 

Na afloop kunnen de deelnemers:

 • zelfbeeldproblematiek herkennen en taxeren;
 • een behandelplan opstellen;
 • verschillende cognitieve interventies toepassen;
 • gedragsverandering stimuleren;
 • problemen oplossen die zich in de behandeling voordoen.
Inhoud 
 • Theoretische achtergronden: van zelfperceptietheorie tot schematherapie
 • taxatie van zelfbeeldproblematiek
 • opstellen van een behandelplan
 • interventies gericht op het opbouwen van een positief zelfbeeld
 • interventies gericht op het remmen van de activatie van het negatieve zelfbeeld
 • interventies gericht op gedragsverandering
 • valkuilen en problemen
 • toepassing in groepen
 • toepassen in e-health
Werkwijze 

Theoretische inleidingen, videodemonstraties en veel praktisch oefenen aan de hand van casuïstiek van docenten en cursisten.

Literatuur 

Aanbevolen wordt het volgende boek van tevoren te lezen: Neef, de M. (2010) Negatief Zelfbeeld. Amsterdam: Boom.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.