Negatief zelfbeeld - Manja Neef
Doelgroepen > Training zelfbeeld in een FACT-team

Training zelfbeeld in een FACT-team

Wilma van Langen heeft een werkboek gemaakt bij een groepstraining gericht op versterking van het zelfbeeld aan cliënten met ernstige psychische aandoeningen en dat gebruikt in het FACT-team waarin zij werkte. De training is gebaseerd op het protocol uit Negatief zelfbeeld en aangepast op deze doelgroep. De trainer heeft enige ervaring met CGT nodig en feeling met de doelgroep om de training te kunnen geven.
Wilma geeft dezelfde groepstraining, enigszins aangepast, ook aan cliënten met psychiatrische problematiek en LVB.
 

Draaiboek en werkboek

Het werkboek voor cliënten bevat korte uitleg, veel afbeeldingen en praktische werkbladen. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten van 60 minuten en wordt gegeven in kleine groepen van 3 à 5 deelnemers. Met de Rosenberg Self-Esteem Scale wordt het effect van de training bepaald. 

 

Aanpak

In iedere bijeenkomst wordt het huiswerk en een nieuw onderwerp besproken. De stof wordt in verschillende oefeningen herhaald. Als iemand moeite heeft met het huiswerk is dat geen punt, dan wordt het samen gemaakt. Wilma stimuleert de deelnemers om elkaar te helpen. Vaak is het gemakkelijker om voor een ander positieve zaken of eigenschappen te ontdekken dan voor zichzelf. Zo leren de deelnemers toch om de blik te verleggen naar het positieve.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.