Negatief zelfbeeld - Manja Neef

3 stappen

Het opbouwen van een positief zelfbeeld gebeurt in drie stappen:

 

  • anders kijken
Letten op wat wél goed gaat. 

De cliënt leert opmerken wat wel goed gaat in plaats van wat niet goed gaat en noteert dit in een positief dagboek (witboek). Hij leert gevoelens van tevredenheid en trots te signaleren. Ook leert hij zijn positieve eigenschappen te benoemen. Het bijhouden van een witboek lijkt een simpele opdracht, maar is dat voor de cliënt zeker niet!

  • anders doen
Oude leefregels vervangen door nieuwe. 

Cliënt neemt zijn oude leefregels onder de loep en bepaalt welke nieuwe regels hij ervoor in de plaats wil. Hij experimenteert met nieuw gedrag en doet nieuwe corrigerende ervaringen op. Door zijn perfectionistische eisen te verlagen kan de cliënt zichzelf vaker bekrachtigen. Door anders te leren luisteren naar kritiek zal hij minder negatieve kritiek ervaren.

  •  het negatieve zelfbeeld de pas afsnijden
Leren negeren van ‘ja, maren’? 

Terwijl de cliënt een nieuw positief zelfbeeld opbouwt, is het (oude) negatieve zelfbeeld voortdurend als stoorzender te horen. Cliënt leert de ‘ja, maren’ van het negatieve zelfbeeld te signaleren en manieren te vinden om ze buiten de deur te houden. Hij redt daarmee positieve ervaringen die anders onder tafel zouden verdwijnen.

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.